Vylodění

Jako každá pohádka má svůj konec, tak i při každé plavbě přijde večer před naloděním. Trošku smutní, trošku se už i těšíme domů, ale především jsme odpočatí, plní nových zážitků a emocí!
Přidáváme ještě pár posledních praktických rad pro dokonalé završení perfektní dovolené!

 


Poslední večer plavby

Překontrolujte si stav svého palubního účtu - v závislosti na možnostech nabízených konkrétní společností tak můžete udělat prostřednictvím mobilní aplikace stažené na vašem telefonu, interaktivní TV ve vaší kajutě, jednoho z digitálních informačních stojanů na palubě nebo si vyúčtování vyžádejte na Recepci. V případě nejasností se obraťte na Recepci.

Nezapomeňte nakoupit poslední suvenýry a dárky - v den vylodění jsou lodní obchody zavřené.

Rozlučte se s novými přáteli, udělejte si společnou fotografii a vyměňte si kontakty ještě večer - mohlo by se stát, že ráno už na to nebudete mít příležitost!

Vyhraďte si dostatek času na zabalení bez stresu. Hlavní zavazadla je třeba položit před dveře kajuty do určené hodiny (zpravidla do půlnoci). Lodní zaměstnanci se o ni postarají a vy ji najdete až v přístavním terminálu po vylodění. Nevkládejte do ní proto osobní a hygienické potřeby na noc a na ráno, ani cennosti, doklady, léky, brýle a podobně. Tyto si dejte do příručního zavazadla.

Ale zejména: vychutnejte si svůj poslední večer na lodi naplno!


Úhrada palubního účtu

Během posledního večera Vaší plavby vám bude do kajuty doručen výpis vašeho osobního palubního účtu. Pokud jste si při nalodění vybrali platbu kreditní kartou, stačí, když si vyúčtování překontrolujete. Obnos vám bude z karty stažen automaticky. V případě nejasností nebo omylu se co nejdříve obraťte na Recepci. Pokud platíte v hotovosti, spolu s účtem najdete také informaci o to, kdy a kde můžete zaplatit.

Pokud se chcete vyhnout neočekávaným překvapením, svůj účet můžete zkontrolovat kdykoliv během plavby na Recepci. Většina moderních lodí nabízí tuto možnost i prostřednictvím interaktivní televize ve vaší kajutě nebo dokonce na mobilní aplikaci, kterou si můžete stáhnout do svého telefonu.


Zavazadla

V průběhu poslední noci plavby si označte svá zavazadla opět visačkami, které dostanete do kajuty, a postavte je před dveře své kajuty, dle instrukcí v lodních novinách. Lodní personál se o ně postará a vy si je vyzvednete po vylodění na určeném místě v přístavním terminálu.

Doporučujeme, abyste si opět ponechali malé příruční zavazadlo obsahující vše, co budete potřebovat ráno před vyloděním (důležité osobní předměty jako léky či brýle, základní toaletní potřeby, ale i cennosti, fotoaparát a křehké předměty).

Pokud ale chcete, nemusíte zavazadlovou službu využít, a ráno v den vylodění si můžete svá zavazadla vynést z lodě sami. Některé lodní společnosti to však z bezpečnostních důvodů nepovolují.

Po výstupu z lodi svá zavazadla naleznete spolu s ostatními v přístavním terminálu. Kvůli přehlednosti jsou zavazadel seřazena (např. podle barev, které se shodují s barvou zavazadlové etikety, kterou jste dostali do kajuty).
Před odjezdem z terminálu si zavazadla důkladně zkontrolujte! Pokud náhodou došlo k jejich poškození, obraťte se ihned na jednoho ze lodních zaměstnanců, asistujících při předávání zavazadel. Tento vám poskytne informace, případně spolu vyplníte formulář na uplatnění náhrady škody ze strany vaší pojišťovny nebo ze strany lodní společnosti.


Den vylodění

Pasažéři ubytováni v suitách mají nárok na přednostní vylodění, okamžitě po cestujících s transfery k časným letům. Časy vylodění budou pro ostatní pasažéry stanoveny s ohledem na časy odjezdů organizovaných transferů a potřeby jednotlivých skupin.
Počítejte s tím, že loď opustíte asi 2 hodiny po jejím zakotvení.

Informace o postupu vylodění budou uvedeny v lodních novinách, které najdete v kajutě poslední večer plavby. O postupu budete průběžně informováni také prostřednictvím lodních hlášení.

Kajutu je třeba opustit brzy ráno, do určené hodiny, spolu se všemi osobními věcmi a příručním zavazadlem, které jste v předepsaném čase neodevzdali.
Před odjezdem důkladně zkontrolujte všechny úložné prostory, včetně nočních stolků, koupelny a prostoru pod postelemi. Nezapomeňte ještě jednou prověřit bezpečnostní schránku!

V den vylodění, v závislosti na určeném čase výstupu z lodi, můžete ještě využívat mnohá zařízení a služby na palubě, včetně snídaně a využívání nápojového balíčku, pokud jej máte zakoupený.

Pokud máte jakékoli individuální požadavky na vylodění, oznamte je na lodi v dostatečném předstihu .


Opuštění lodě

Vystupování z lodi probíhá průběžně. Podle instrukcí v denním programu se po snídani v určeném čase dostavte na určené shromažďovací místo (např. divadlo nebo některý ze salonů) a věnujte pozornost hlášením lodního rozhlasu a instruktáži lodních zaměstnanců.

Ujistěte se, že máte u sebe svou palubní kartu. Bez ní vás totiž z lodi nepustí. U východu z lodi ji jeden ze zaměstnanců ještě naposled naskenuje. Kromě vašeho odečítání zkontroluje i stav vašeho palubního účtu, který musí být vyrovnaný do posledního centu. V opačném případě se musíte vrátit a na recepci dát účet do pořádku. Na recepci vám také vystaví novou kartičku, pokud jste tu svou ve spěchu posledního rána někde ztratili.


Pozdní vylodění

V případě, že máte let domů až v odpoledních či večerních hodinách, některé lodní společnosti nabízejí za poplatek možnost pozdního vylodění. Kajutu i v takovém případě musíte opustit ve stejnou dobu jako ostatní, ale po celý den můžete využívat všechna zařízení lodě, jít na oběd, opalovat se a podobně.