Cestovní pojištění

Již při objednání plavby doporučujeme uzavření komplexního cestovního pojištění, které pokryje četná rizika. Za partnera jsme si zvolili ERV Evropskou pojišťovnu, která nabízí pojištění celé škály rizik spojených s cestováním.

Cestovní pojištění Single Trip

V rámci tohoto produktu se nabízejí celkem 4 varianty s různým rozsahem a různou výší pojistného krytí:

 • Economy
 • Standard
 • Comfort
 • Premium - doporučujeme do vzdálených a exotických destinací

Pojištění storna zájezdu

Toto pojištění je určeno pro případ, kdy budete muset zájezd, letenku nebo ubytování náhle zrušit ze zdravotních či jiných důvodů. Lze sjednat ve 4 variantách:

1. Storno Plus jako připojištění k cestovnímu pojištění Single Trip; cena je ve výši 5 % ceny služby
2. Samostatné Storno Plus - pojištění pouze storna; cena je ve výši 7 % ceny služby

Stornovat je možné téměř z jakéhokoliv doložitelného důvodu, tedy např:

 • nezaviněná ztráta zaměstnání
 • rozvodové řízení, konání opravné zkoušky, předvolání k soudu
 • zrušení schůzky obchodním partnerem
 • rozsáhlé poškození bydliště, nezaviněné neobdržení víza
 • dopravní nehoda cestou na letiště
 • zrušení události, která byla hlavním účelem cesty
 • adopce či osvojení dítěte
 • smrt domácího mazlíčka
 • zahrnuje zdravotní potíže osob, které neměly cestovat:
 • péče o nemocné prarodiče
 • úraz blízkého spolupracovníka
 • úmrtí blízké osoby
 • pokud cestují prarodiče s rodinou a rodina nejede z uznatelných důvodů, pojištění se vztahuje i na prarodiče
 • spoluúčast klienta je 0 - 20 % ceny služby

3. Storno jako připojištění k cestovnímu pojištění Single Trip; cena je ve výši 3 % ceny služby
4. Samostatné Storno - pojištění pouze storna; cena je ve výši 4 % ceny služby

 • stornovat lze pouze konkrétní důvody vyjmenované v pojistných podmínkách a týkající se striktně osob, které cestují
 • varianta pojištění obsahuje i onemocnění na Covid-19
 • spoluúčast je vždy 20 % ceny služby

Pojištění na storno lze sjednat až do 3 pracovních dnů po uhrazení zájezdu či objednání první cestovní služby; při sjednání méně než 15 dní před odjezdem nutno objednat v den objednání služby.

Připojištění na Covid-19

ERV Evropská nabízí varianty cestovního pojištění, které platí na rizika spojená s COVID-19 pro různé destinace, rozdělené dle jejich rizikovosti dle stránek MZV ČR. Jedná se o individuálně přizpůsobené pojištění COVID Plus. 
Většina druhů pojištění storna se vztahuje i na situaci, kdy je vám v souvislosti s COVID-19 nařízena osobní preventivní karanténa (kvůli kontaktu s nakaženým) zasahující do původně plánovaného termínu cesty.

Detailní informace k cestovnímu pojištění ERV získáte při rezervaci nebo jsou ke stažení v odkazech níže.

Aktualizováno 1. 11. 23