Nalodění

 

Jak to chodí při nalodění a na palubě lodi

Podívejte se na naše instruktážní video z plavby, kterou absolvovala naše bratislavská kolegyně v roce 2021 ve Středomoří:


Příjezd do přístavu

Na lodním lístku, který vám lodní společnost zašle pouze po plné úhradě plavby a úplném online check-inu, bude uveden i časový limit vašeho nalodění. Určený časový harmonogram je třeba striktně dodržovat, nakolik je stanoven za účelem dodržování hygienických a bezpečnostních opatření.


Zavazadla

Po příjezdu do přístavu předejte svou zavazadla dotyčným pracovníkům obsluhy, kteří ji odnesou do vaší kajuty. Každou zavazadla označte štítkem se svým jménem a příjmením. Štítky najdete ve vašich cestovních dokladech. Připevněte si je na vaši zavazadla buď lepící páskou nebo sešívačkou. V případě potřeby dalších štítků, ty obdržíte v přístavu od pracovníka obsluhy zavazadel.

Kromě zavazadel, kterou vám zaměstnanci odnesou do kajuty a kterou dostanete možná až o několik hodin, doporučujeme zabalit si malou příruční zavazadlo. Do této si zabalte případné léky, které užíváte, brýle, základní toaletní potřeby, cennosti, fotoaparáty a křehké předměty.

Veškerá vaše zavazadla bude před vstupem na loď proskenována a v rámci bezpečnostních opatření mohou pracovníci bezpečnostní služby zabavit jakékoli předměty, které by mohly ohrozit ostatní cestující, posádku nebo loď.

Na loď je zakázáno vzít si následující předměty: zbraně a munici, výbušniny, ohňostroje a světlice, stlačený nebo kapalný plyn (hořlavý, nehořlavý, chladivá, dráždidla, jedovaté plyny) jako např. plynové náplně pro plynové vařiče, pistole na světlice, startovací pistole, infekční nebo jedovaté látky, žíraviny, radioaktivní látky a jakékoliv ostré předměty, které by mohly být použity jako zbraně.
V souladu s bezpečností a ochranou zdraví a norem lodní společnosti je také zakázáno přinášet na loď potraviny nebo nápoje. Palubní personál si vyhrazuje právo jejich odebrat. Tento zákaz se vztahuje i na přístavy během plavby. Zakoupené nápoje nebo potraviny se uskladní na palubě a budou vám vráceny večer před opuštěním lodi.

Jedinou výjimkou jsou toaletní potřeby, tekuté léky a výrobky nebo potraviny vyrobené speciálně pro děti, jakož i přípravky a potraviny pro certifikované speciální diety.


Check-in

Registrace / check-in v přístavním terminálu probíhá průběžně. Řiďte se instrukcemi zaměstnanců lodní společnosti.

V terminálu přístavu projdete (spolu s ostatními spolucestujícími bydlícími ve stejné kajutě) k jednomu z odbavovacích pultů společnosti s předem nachystaný cestovními doklady a s platným cestovním pasem. Zaměstnanec společnosti provede rychlou kontrolu údajů na prověření správnosti údajů.

Poté, spolu s příručním zavazadlem, projdete bezpečnostní kontrolou přes magnetickou bránu, přičemž platí podobná pravidla jako při letištní kontrole.
Nakonec jeden z členů lodní ochranné služby vyfotí vaši tvář. Vaše fotografie bude uložena v bezpečnostní databázi a při každém výstupu / nástupu na loď bude sloužit k potvrzení vaší totožnosti.

Všichni pasažéři musí být na palubě do stanoveného času před odjezdem lodě!


Kajutová karta

Kajutovú kartu dostanete při proceduře check-in nebo ji najdete přímo ve vaší kajutě. Tato plastová karta slouží jako klíč k otevírání kajuty, jak váš průkaz totožnosti, a zároveň i na úhradu plateb na palubě lodi (za zakoupené fakultativní výlety, za útraty v baru, na úhradu plateb v čistírně, v spa a beauty salonu, za nákupy v obchodech, za služby fotografa atd).

Nezapomeňte ji mít připravenou při každém při výstupu / nástupu na loď v navštívených přístavech - jeden z členů posádky ji vždy naskenuje a zároveň porovná vaši tvář s fotografií zaznamenanou v databázi.


Palubní účet

Za účelem zjednodušení života na palubě je na lodích zaveden bezhotovostní systém. Při konzumaci nebo nákupu stačí předložit svou osobní kajutovou kartu, která je propojena s vaším palubním účtem.

Na aktivaci palubního účtu je v den nalodění třeba zaregistrovat svou platební kartu. V mnoha případech si ji můžete zaregistrovat už při online registraci před začátkem plavby.

VISA, American Express, MasterCard, Discover jsou kreditní karty akceptovány většinou lodních společností.
Pouze málokteré lodní společnosti akceptují na platbu bankomatové "neembosované" karty typu Bankomat / Electron!

Pro platbu v hotovosti musíte po nalodění uložit peněžní zálohu na Recepci nebo prostřednictvím speciálních platebních automatů na palubě. V závislosti na společnosti a někdy i od destinace, může být lodní valuta americký dolar nebo euro. Výše zálohy závisí na konkrétní společnosti a od délky plavby.
Cestovní šeky se na úhradu palubního účtu nepřijímají.

Informujte se důkladně předem o platebních možnostech na vámi vybrané lodi!

Aktuální stav svého palubního účtu si můžete kdykoliv zkontrolovat - v závislosti na možnostech nabízených konkrétní společností tak můžete udělat prostřednictvím mobilní aplikace stažené na vašem telefonu, interaktivní TV ve vaší kajutě, jednoho z digitálních informačních stojanů na palubě nebo si vyúčtování vyžádejte na Recepci.
V případě nejasností nebo nesrovnalostí se obraťte na Recepci.

V poslední večer plavby Vám bude do kajuty doručeno celkové vyúčtování. Pokud jste zaregistrovali svou kreditní kartu, platba proběhne automaticky. Upozornění: Při založení lodního účtu kreditní kartou může být odblokování autorizované částky trvat ještě cca 2 - 3 týdny po ukončení plavby, i po vyrovnání účtu.


Bezpečnostní cvičení

V den nalodění resp. v první den plavby bude každý cestující na palubě vyzván k tzv. "Mandatory emergency drill" - bezpečnostní cvičení, v jehož rámci jsou všichni cestující povinni dostavit se ve stanovený čas na určené místo a absolvovat toto krátké záchranné cvičení.
Některé společnosti vyžadují oblečení záchranné vesty (kterou máte v kajutě), jiné ne.
Informaci o tomto cvičení najdete ve vašich lodních novinách a zároveň bude vyhlášena lodním rozhlasem.


Orientace na lodi

Po nalodění vám chvíli potrvá, než se na lodi zorientujete. To platí zejména o velkých lodích, které jsou doslova jako menší město.
Je možné, že ve své kajutě najdete spolu s dalšími informačními materiály i vytištěnou mapku, často v praktickém skládacím formátu do kapsy. Pokud ne, zkuste si jednu vyžádat na lodní recepci (Guest Services).

Nejnovější lodě nabízejí systém navigace, spolu s mnoha jinými funkcemi, i v rámci mobilní aplikace, kterou si můžete zdarma stáhnout do svého smartphonu či tabletu. Na jejich palubě také často najdete množství strategicky rozmístěných interaktivních digitálních obrazovek, kde si můžete zjistit, kde se právě nacházíte a kterým směrem se vybrat.

Tip: Některé společnosti nabízejí v den nalodění bezplatnou orientační prohlídku, což je vynikající příležitost k zorientování se na lodi a také na položení jakýchkoliv otázek týkajících se lodě provázejícímu členu posádky.

Tip 2: Na většině lodí jsou sudá čísla kajut na jedné straně (např. levoboku) a liché kajuty na straně druhé (např. na pravoboku). To znamená, že podle vzestupnosti budete vědět, kterým směrem je předek (čelo nebo příď) a kterým záď (zadní část lodi). Některé části paluby mohou být neprůchodné a v tom případě se dostanete dále obejitím procházky přes horní nebo spodní palubu.


Rezervace aktivit, show a jiných služeb

Některé představení a aktivity na palubě mohou být dostupné pouze s rezervací, i když bez příplatku. Pokud jste tak tedy neudělali ještě před plavbou, nebo online před-rezervace nebyla umožněna, zajistěte si své vstupy a místa co nejdříve po nalodění.

Podobně pokud si chcete dopřát speciální večer v některé z tematických restaurací, thalasso proceduru během dne na moři nebo si zajistit termín u kadeřníka na Gala večer, je nejlepší se zařídit hned po nalodění. Místa jsou limitované a zájem je často vysoký, takže se může stát, že se vám nakonec utečou pouze méně výhodné termíny.
Toto platí v ještě větší míře pro exkurze na pobřeží, kde se nejpopulárnější výlety velmi rychle vyprodají, někdy dokonce už před začátkem plavby.

Rezervace můžete provést na recepci, prostřednictvím mobilní aplikace nebo interaktivních stojanů - podle možností té které lodě.

Hosté ubytovaní v kategoriích Suite mají většinou při rezervacích přednost oproti standardním kategoriím a navíc mají k dispozici exkluzivní asistentské služby Concierge.

Tip: Na mnoha plavbách si můžete skutečně mnoho služeb zarezervovat předem, takže pokud máte představení, které chcete opravdu vidět, rezervujte si ho dříve, než nastoupíte na loď!