COVID-19

Zatímco svět pokračuje v řešení náročných výzev týkajících se pandemického onemocnění COVID-19, nejvyšší prioritou operátorů turistického ruchu - včetně plavebních společností, cestovních agentur, přístavů, destinací, dodavatelů a dalších - zůstává zdraví a bezpečnost cestujících, posádky a obyvatel na navštěvovaných místech.

V úzké spolupráci s národními autoritami a se světově uznávanými odborníky v oblasti vědy a medicíny aktivně napomáhá mezinárodní organizace plavebních společností CLIA svým členům a partnerům navigovat je jednoznačně v těchto dosud neznámých vodách.

Lodní společnosti se řídí nařízeními CLIA a mnohé z nich, ve snaze zdokonalit preventivní a ochranné postupy samy vytvořily pracovní skupiny odborníků v oblasti veřejného zdraví, biologické bezpečnosti, epidemiologie, cestovního ruchu a námořních operací. Tyto společně s CLIA a ve spolupráci s zdravotnickými a národními autoritami pracují na posílení dosavadních postupů a vytváření nových na dosažení komplexního a bezpečného zážitku z plavby.

Vydáte-li se proto na plavbu během pandemie COVID-19, je vhodné dodržovat opatření lodních společnosti i podmínky vstupu do jednotlivých zemí.

Odkazy na opatření u nejprodávanějších lodních společností:

MSC Cruises
Costa Cruises
Royal Caribbean
AIDA


 

Doporučení pro cestující plaveb týkající se situace s pandemií COVID-19

Mnoho bezpečnostních a hygienických pravidel, které se mezitím staly součástí každodenního života na souši, bude platit stejným způsobem nebo v upravené podobě i na palubě výletních lodí.

Mezinárodní i státní zdravotní autority pravidelně vydávají aktualizace týkající se rizik spojených s cestováním během pandemické situace COVID-19. Americká US CDC varuje, že jakékoliv cestování představuje vyšší riziko nakažení se tímto onemocněním, včetně cestování leteckou dopravou, autobusem nebo vlakem, automobilem a loděmi.

Ak sa preto vydáte na plavbu počas pandémie COVID-19, je vhodné dodržiavať opatrenia lodných spoločnosti ako aj podmienky vstupu do jednotlivých krajín.


Podmínky vstupu do jednotlivých zemí se mohou průběžně měnit, doporučujeme navštívit stránky Ministerstva zahraničních věcí!

Cestovní pojištění

Důrazně se doporučuje zakoupení komplexního cestovního pojištění, které poskytuje i ochranu na všechny náklady spojené s onemocněním COVID-19 (zrušení / zpoždění cesty, náklady na karanténu, lékařskou péči a léčbu, návrat do domova apod.).

U některých lodních společností je platné uzavřené cestovní pojištění pokrývající náklady spojené s onemocněním COVID-19 podmínkou vstupu na palubu.

Takové pojištění si můžete většinou zakoupit u lodní společnosti (MSC, Costa) nebo s naší asistencí, přímo u nás, ve ONEWORLD Travel LuxusnePlavby. Spolupracujeme s Evropskou pojišťovnou a pojišťujeme produktem Single Trip s mnoha možnostmi připojištění.
Osoby 85+ nelze pojistit připojištěním COVID -19.

Jak si má počínat cestující

Příptavě dovolené na lodi je třeba věnovat větší pozornost, než tomu bývalo dříve.

Před plavbou

 • Nenastupujte na plavbu, pokud víte, že jste pozitivní na COVID-19, pokud se u vás projevují příznaky tohoto onemocnění nebo pokud jste byli vystaveni riziku kontaktu s osobou pozitivní na COVID-19 za posledních 14 dní před odjezdem na plavbu.
 • Konzultujte výlet lodí se svým lékařem. Starší lidé a lidé s existujícími diagnózami mohou být vystaveni zvýšenému riziku závažného průběhu v případě infikování virem.
 • Sbalte si dostatečné množství léků, které užíváte. Přineste také seznam názvů, koncentrace a dávek všech svých léků pro případ, že je třeba doplnění.
 • Nezapomeňte uvést správné údaje (jméno a telefonní číslo) na nejbližší osoby pro možnost je kontaktovat v případě potřeby.
 • Důkladně se seznamte s informacemi o aktuálních opatřeních a požadavcích, které vám společnost zašle před plavbou.
 • V den nalodění respektujte vymezený čas příjezdu do přístavu podle pokynů v cestovních dokumentech.

Během plavby

 • Dodržujte určenou minimální fyzickou vzdálenost od kohokoliv, kdo není váš spolucestující. Je důležité dodržovat tuto zásadu všude - v interiérech i exteriérech.
 • Když jste v společných prostorech nebo kde není možné dodržování společenských odstupů, používejte ochrannou roušku, abyste měli zakrytý nos i ústa.
 • Sledujte aktivně informace o způsobech, jak si udržovat zdraví na palubě a na pobřeží; prostřednictvím denních programů, zábavních systémů, oznámení, informačních letáků v kajutě a mobilní aplikace ..
 • Často a důkladně si myjte ruce s vodou a mýdlem nebo použijte dezinfekční prostředek na ruce (s alespoň 60% alkoholu).
 • Vyvarujte se kontaktu s každým, kdo projevuje příznaky onemocnění.
 • Vyhýbejte se dotýkání očí, nosu, úst a obličeje obecně.
 • Při kýchnutí nebo zakašlání se otočte od ostatních a používejte papírový kapesník, případně si zakryjte ústa a nos vnitřní stranou loktu. Po použití kapesník vždy vyhoďte.
 • Pokud se u vás během plavby objeví příznaky COVID-19, zůstaňte ve své kajutě a ihned informujte palubní zdravotní středisko.
 • Pokud se na palubě lodi zjistí prahový výskyt COVID-19, plavba bude okamžitě ukončena a loď se vrátí do přístavu nalodění. Vaše cesta domů může být z tohoto důvodu zkomplikována nebo zpožděná.

Po ukončení plavby

 • Zůstaňte v domácí karanténě 7 dní po návratu
 • Nechte se otestovat 3-5 dní po návratu.
 • I když budete mít negativní test, zůstaňte doma celých 7 dní.
 • Pokud je váš test pozitivní, izolujte se, abyste chránili ostatních před infikováním.
 • Pokud se na test nedostanete, je nejbezpečnější zůstat doma až 14 dní po návratu.
 • Vyvarujte se po návratu styku s osobami, které jsou vystaveni zvýšenému riziku závažných onemocnění po dobu 14 dní, ať už se podrobíte testem, nebo ne.

Vždy postupujte podle aktuálních státních a lokálních doporučení a požadavků týkajících se cestování. Výše uvedené varování a doporučení se mohou změnit bez předchozího upozornění, na základě aktualizací ze strany státních autorit.

Zdravotní a bezpečnostní opatření na palubách výletních lodí

Protokoly jsou vypracovány na základě doporučení nadnárodních zdravotnických organizací, státních autorit a organizace CLIA.

Před plavbou

 • Lodní společnost zašle cestujícím nejnovější pokyny v oblasti veřejného zdraví a informace o snížení rizika COVID-19 spolu s formulářem na prohlášení o zdravotním stavu.
 • Možnost předplacených palubních balíčků (nápojové, exkurze, internet), k dispozici k zakoupení už před plavbou, pomáhá hostům vyhnout se později řadám na lodní recepci a také ušetřit peníze ve srovnání s cenami na palubě.
 • K dispozici je jednoduchý online proces registrace / check-in přes internet, stažení si plavebních lístků, cestovní dokumentace a zdravotních dotazníků.

Nalodění

 • Nalodění je rozložené a postupné.
 • V přístavním terminálu je povinné používat ochrannou roušku na obličej a dodržovat společenské odstupy v souladu se všemi aktuálními pokyny.
 • Každý host před naloděním předloží vyplněný a podepsaný formulář zdravotního prohlášení.
 • Všichni hosté musí předložit negativní výsledek PCR testu.
 • Všichni hosté se před naloděním podrobí zdravotní prohlídce a dalšímu testu na přítomnost COVID-19. V případě pozitivního výsledku bude odmítnut vstup na loď - v takovém případě bude vrácena částka / nebo vystaven kredit / v hodnotě plavby a vrácena i hodnota za všechny nákupy extra služeb zaplaceno předem. Odepření nástupu na loď se vztahuje i na ostatní hosty cestující společně s touto osobou.
 • Prostory přístavního terminálu jsou důkladně čištěny a sanitované podle stejně vysokých standardů jako na palubě.
 • Během nalodění a během pobytu v terminálu je vyžadováno používání ochranné roušky.
 • Všechny kusy příručních i zapsaných zavazadel projdou dezinfekcí.
 • Nástup a výstup z lodě probíhá odděleně.
 • Bezpečnostní cvičení probíhá ve zjednodušené, ne už hromadné, formě. V den nalodění jste žádáni prohlédnout si instruktivní video na vyhrazeném televizním kanálu ve vaší kajutě. Následně, dle instrukcí a časového harmonogramu, o kterých Vás budou na lodi informovat, se dostavíte na přiřařené místo nouzového shromáždění, kde zaměstnanec zaregistruje Vaši účast.  

Na palubě

 • Lodě budou dočasně provozovány se sníženou obsazeností.
 • Každá loď bude mít na palubě specializovaného důstojníka pro veřejné zdraví, který bude odpovědný za dohled nad všemi iniciativami v oblasti hygieny a prevence nákazy. Dále bude monitorovat každodenní čištění veřejných prostor a ubytovacích zařízení podle protokolu CDC na sanitaci plavidel. Úzce spolupracuje s lékařským palubním týmem, jakož i s autoritami veřejného zdravotnictví na pevnině.
Čistota a desinfekce veřejných prostor
 • Všechny části lodí budou čištěny ještě důkladněji a pravidelněji, a to pomocí výrobků, které prokazatelně účinně působí proti COVID-19.
 • Zvýšená frekvence čištění veřejných prostor a vysoce kontaktních bodů (kliky, držadla, tlačítka ...).
 • Na celé palubě budou k dispozici četné zařízení na dezinfekci rukou a mytí rukou.
 • Sociální distancování se aplikuje ve všech veřejných prostorách.
Vzduchová ventilace
 • Pro zlepšení přívodu čerstvého vzduchu, na vytápění a klimatizaci se používají zlepšené strategie řízení a větrání vzduchu, silnější filtry a další technologie.
 • Zejména do klíčových prostor lodě (zdravotní středisko, prostory na izolaci) se zavádějí vzduchové filtry nemocniční úrovně.
Čistota a dezinfekce kajut pro hosty
 • Kajutový steward bude udržovat čistotu ubytovacích prostorů podle vylepšených standardů, s použitím sanitačních prostředků, které prokazatelně účinně působí proti COVID-19.
 • Hosté jsou žádáni, aby během úklidu nebyly ve své kajutě současně se zaměstnancem.
Podávání jídel
 • Bufety a barbecue na palubě budou plně obsluhovány zaměstnanci.
 • Večeře v restauraci bude možné pouze se spolucestujícími nebo s propojenou cestující skupinou, do maximálního počtu povoleného protokolem v čase plavby.
 • Restaurace a bary budou prostorově přizpůsobené požadavkům sociálních odstupů.
Zábavní programy
 • Na palubě budou i nadále probíhat oblíbené aktivity- všechny programy budou přizpůsobeny podle dodržování aktuálních pokynů.
 • Na zábavné programy a aktivity může být vyžadována rezervace předem.
 • Zařízení na lodi - obchody, lázně, salon, tělocvična, bazény, kasina, aktivity a dětské kluby budou v provozu, ale i na ně se budou vztahovat nejnovější schválené pokyny k omezení styku, snížení počtu hostů v každém prostoru a udržování nejvyšších úrovní čistoty
 • Bazény, vířivky a aquapark jsou k dispozici se sníženou maximální obsazeností.
 • Lehátka budou rozmístěny po menších skupinkách.
 • Veškerý vnější nábytek je po každém použití dezinfikován a každou noc prochází důkladnou sanitací.
 • Některé činnosti nebo oblasti lodě, které by ztěžovaly společenské distancování, dočasně nemusí být v provozu. 
Výlety na pobřeží
 • V počáteční fázi návratu k plavbám budou trasy kratší a co nejjednodušší, aby byla možná ideální kontrola bezpečnosti na pevnině.
 • Aby mohla loď vplout do přístavu, musí být její vstup schválen místními autoritami.
 • Nalodění a naloďování v přístavech bude odstupňované.
 • V počáteční fázi bude hostům vylodění v destinacích povoleno pouze s účastí na organizovaných a ověřených exkurzích od lodních společností, za účelem omezení možné expozice.
 • Většina společností připravila novou škálu organizovaných a prověřených, cenově dostupných pobřežních exkurzí, které vyhoví každému rozpočtu a každému cestujícímu.
 • Provozovatelé přístavních transferů a pobřežních výletů budou podléhat aktuálním protokolem společnosti. Zároveň budou dodržovat všechny místní pokyny týkající se sociálního distancování a zakrytí obličeje.
 • Výlety v interiérech jsou možné za podmínek dodržování fyzických odstupů a s používáním roušek.
 • Tendry, vozidla pro přepravu a čluny budou pracovat se sníženou kapacitou a mezi každým použitím budou sanitované.
 • V důsledku vyvíjejících se předpisů a podmínek v cílové destinaci může dojít ke změnám výběru nabízených výletů.
Zdravotní péče na palubě
 • Hosté denně procházejí bezkontaktní kontrolou tělesné teploty.
 • Hosté jsou žádáni, aby se drželi zásad osobní hygieny a sociálních odstupů, když budou na palubě.
 • Zdravotnický personál na palubách bude posílen.
 • Palubní zdravotnické střediska budou zásobené běžnými léky na předpis, také léky pro léčbu při onemocnění COVID-19 a nejnovějším vybavením na PCR testování virů (podle nařízení FDA a CDC).
 • Konzultace a léčba respiračních onemocnění jsou hostům v případě potřeby poskytovány bezplatně.
 • Lodě budou vybaveny možností testovat posádku a hosty na COVID-19 pomocí testů PCR.
 • Na každé lodi jsou vyhrazeny prostory pro izolaci - přiměřený počet kabin s přilehlými chodbami.
 • Host nebo člen posádky, u kterého se projeví příznaky, bude izolován ve své kajutě. Totéž platí pro všechny, kdo s ním přišli do blízkého kontaktu.
 • Izolovaným hostům a členem posádky bude poskytována péče odbornými zdravotníky, dokud se nebudou moci vylodit a podstoupit jakoukoli další potřebnou léčbu.
Posádka a zaměstnanci na lodi
 • Podrobují se rozsáhlé lékařské kontrole včetně testování na COVID-19 před naloděním.
 • Některé společnosti vyžadují od všech zaměstnanců před jejich naloděním i očkování proti COVID- 19.
 • Členové posádky se denně podrobuje monitorování zdraví a měření tělesné teploty.
 • Členové posádky absolvují komplexní zaškolení o novém zpřísnění protokolu a používání ochranných prostředků.
 • Členové posádky dodržují správné postupy mytí rukou a používají ochranné prostředky, jako jsou ochranné roušky a rukavice.

Vylodění

 • Některé společnosti mohou nabízet možnost fakultativního PCR testování před naloděním, pokud je to požadavkem na návrat do domovské země cestujícího.
 • Všichni hosté a členové posádky budou muset před závěrečným vyloděním vyplnit formulář na vyhledání osob v poplatnosti s nařízeními autorit.
 • Bude také oznámen postup dodatečného oznamování po plavbě, jehož prostřednictvím mohou hosté a posádka informovat lodní společnost, pokud se nebudou cítit dobře do určeného období od opuštění lodě. Následně budou kontaktováni hosté a / nebo členové posádky, kteří mohli přijít do blízkého kontaktu s touto osobou, aby mohli podniknout veškeré potřebné preventivní kroky.

Tato obecná opatření nemusí platit stejně pro každou lodní společnost. Všechny protokoly, nařízení a doporučení mohou podléhat změnám, na základě situace, která je aktuální v době plavby.

Užitečné linky

Informace o protokolech a doporučeních podle lodních společností