Před plavbou


Online check-in registrace

Každá lodní společnost má vyhrazenou webovou stránku pro online check-in. Podle instrukcí konkrétní společnosti se na tuto stránku můžete přihlásit už i několik měsíců před samotným odjezdem.
Většina lodních společností dnes již požaduje provedení online registrace před naloděním od všech svých klientů. Dělají to za účelem zvýšení efektivnosti a rychlejšího průběhu procesu naloďování v den odjezdu.

Při online check-in registraci klient doplňuje všechny potřebné a lodní společností požadované osobní údaje. Pokud požadované údaje nebudou doplněny v plném rozsahu, nebudou klientům vystaveny lodní dokumenty.

V případě, že při online registraci své plavby máte otázky a nejasnosti, obraťte se na nás - v  CK Oneworld Travel-LuxusnePlavby vám rádi pomůžeme.


Osobní 
doklady potřebné na plavbu

 Cestujícím s neúplnou nebo neplatnou dokumentací může být nalodění odmítnuto bez nároku na vrácení peněz.

Na plavby v rámci zemí EU stačí pro občany ČR jako doklad totožnosti i platný občanský průkaz. Při cestě do ostatních zemí je však nezbytný platný cestovní pas! Bez platného cestovního dokladu nemůžete nastoupit na loď ani do letadla. Více informací o cestovních dokladech získáte na stránkách MZV v sekci Cestujeme.

Zkontrolujte si vždy předem platnost svého osobního dokladu; musí být platný ještě minimálně 6 měsíců po předpokládaném návratu.
Je také důležité, aby jméno v osobním dokladu bylo naprosto shodné se jménem na lodním lístku či na letence.
I v případě sňatku musí mít žena své příjmení nahlášené již při rezervaci, a tedy na svých cestovních dokladech vydaných společností či na letence, shodné se jménem na osobním dokladu totožnosti, se kterým cestuje. To znamená, že pokud odjíždí na dovolenou ihned po svatbě a na plavbu ještě nebude mít vyřízený občanský průkaz či cestovní pas na nové příjmení, je třeba při rezervaci plavby a při koupi případné letenky nahlásit své původní příjmení.

Pokud jste svůj doklad nemohli dlouho najít, nahlásili jste ztrátu na policii, vybavili nový doklad, ale svůj původní cestovní pas jste pak našli, už na něj nejezděte! Takový pas je považován za neplatný! Při cestě proto použijte již svůj nový cestovní pas.

Změna jména je zpravidla možná až do několika dnů před odjezdem, ale tato služba je za poplatek. V případě, že součástí plavby je i let, je taková změna možná pouze do vydání = vytištění letenky!

Každé dítě, bez ohledu na věk, potřebuje při cestě do zahraničí vlastní platný cestovní pas. I zde platí podmínka platnosti alespoň 6 měsíců po návratu. Pokud dítě necestuje s oběma rodiči a / nebo je doprovázeno osobami, které nejsou uvedeny v jeho dokladech, obraťte se pro informace o potřebných dokladech na příslušné orgány.

V některých destinacích osobní doklady mohou být po příchodu na loď personálem lodní společnosti odebrány a zadrženy po celou nebo určitou dobu plavby (např. v SAE). Je to proto, aby mohly být předkládány příslušným imigračním úřadům v jednotlivých přístavech. Většinou jsou k dispozici na vyžádání při odchodu na pevninu, ale je praktičtější udělat si před odjezdem jednu kopii cestovního pasu (nebo si stránku s údaji odfotit do svého mobilu) a vycházet na pevninu s tou.

Pokud v přístavech plánujete zapůjčení auta nebo motorky, ověřte si předem, zda je v navštívené zemi požadovaný mezinárodní řidičský průkaz nebo řidičské průkaz na motocykl.

Víza

 Každý cestující je osobně zodpovědný za správnost a úplnost osobních dokladů potřebných ke své cestě.
Doporučuje se včasné prověření aktuální situace na příslušných zastupitelských úřadech, protože požadavky mohou (z politických či jiných důvodů) podléhat změnám. 

Prostor EU: pro plavby v rámci Evropy nejsou pro občany ČR potřeba žádná vstupní víza.
USA: pro vstup je požadované platné vízum či vyplnění vstupního formuláře (možno přepnojut na český jazyk) ESTA.
Kanada: pro vstup je požadováno registrovat se do elektronického systému povolování cest ETA.
Dominikánská republika: Turistická karta je součástí letenky. Před příletem i odletem z území musí všichni cestující vyplnit elektronický zdravotní formulář na webu E-Ticket a uschovat si (vytištěný či elektronicky) vygenerovaný QR kód.
Indie: je vyžadováno turistické vízum s vícenásobným vstupem, které je třeba zařídit předem zde:  Indian Visa Online
Vietnam: je vyžadováno vízum
Kambodža: je vyžadováno vízum; e-visum nestačí pro vstup do Sihanoukville; pokud má loď tuto destinaci na trase, je nutné mít vízum předem obstarané.
Srí Lanka: jsou akceptovaná e-visa: Sri Lanka ETA
Austrálie: Pro vstup do země je požadováno vízum nebo registrace ETA (Electronic Travel Authority) - vstup do registrace ETA.
Seychely: je vyžadován příjezdový formulář, možno vyplnit online
Madagaskar: plavby AIDA - pokud je Madagaskar tranzitní, není nutné si opatřit vízum předem
Egypt: TRANSIT - občané ČR / SR obdrží od imigračních úřadů na palubě rychlé cestovní razítko/samolepku do pasu, které platí 72 hodin (zdarma).
NALODĚNÍ - před odjezdem je nutné zažádat o vícevstupové e-vízum (60 $ / osoba) platné i pro návrat do Egypta. V případě, že hosté nejsou schopni před odletem předložit vízum pro více vstupů online, mohou si zakoupit první nálepku vstupního víza přímo na letišti v Hurghadě u vládních úřadů, přičemž zaplatí ekvivalent 25,00 USD. Druhá nálepka vstupního víza požadovaná na konci plavby, když se loď vrací do Egypta, musí být zakoupena přímo na palubě za cenu 29,00 EUR.
Saudská Arábie: TRANSIT: Pro vstup do země je vyžadováno elektronické vízum „e-Visa Transit by sea 96hrs“ spolu se zaplacením pojištění; cena od 25,00 USD (v závislosti na zvoleném pojištění). Zakoupení víz na visa.mofa.gov .sa (stránka v angličtině).
NALODĚNÍ - občané ČR / SR se musí prokázat platnými vízy, vyžádanými online před příjezdem do Saúdské Arabie na stránce www.visitsaudi.com. Víza musí být vytištěna ve 3 papírových kopiích. Orientační cena je 130 USD.

Zakoupení doplňkových služeb

Lodní společnosti aktivovali své interaktivní stránky pro klienty nejen na online registraci, ale i objednání doplňkových služeb předem. Takto například můžete předem uhradit spropitné pro personál, ale také si v klidu vybrat a zakoupit relaxační či zkrášlovací procedury, večeře v prémiových restauracích, účast na některých speciálních akcích na palubě, překvapení pro členy rodiny ve formě luxusní láhve vína na uvítanou v kajutě, narozeninové dorty či kytice růží ...

K jistě nejpopulárnějším patří nápojové balíčky, jejichž zakoupení si předem je obvykle cenově výhodnější oproti jejich ceně přímo na lodi. Podobně výlety, kde kromě případně lepší ceny (zejména pokud si zakoupíte kombinovaný balíček) získáte garanci účasti na vybraných výletech na pobřeží, neboť počet volných míst je vždy limitován.

Kdy dostanu cestovní doklady?

Podle pravidel konkrétní společnosti, cestovní doklady si můžete stáhnout přímo z webové stránky nebo vám budou zaslány na vaši e-mailovou adresu asi 2 týdny před odjezdem. Po jejich obdržení je třeba doklady zkontrolovat - v případě nesprávných nebo chybějících údajů kontaktujte vaši CK Oneworld Travel-LuxusnePlavby.

Cestovní doklady budou každopádně vystaveny až po úplné a správné registraci všech osobních údajů každého účastníka cesty a po uhrazení konečného doplatku za plavbu.


Zdravotní stav

Nenastupujte na plavbu, pokud máte ve dnech před odjezdem horečku nebo se u vás projevují příznaky možného onemocnění. Konzultujte neprodleně svého lékaře a v případě potvrzení nemoci, zvláště pokud jde o infekci, svou cestu zrušte.

Právě proto doporučujeme vždy uzavírat Komplexní cestovní pojištění, které pokrývá storno poplatky i před zrušením dovolené ze zdravotních důvodů.

Těhotenství

V případě již existujícího těhotenství je třeba nám tuto skutečnost uvést ještě před potvrzením rezervace plavby. Většina lodních společností dovoluje účast na plavbě ženám až do nezahájeného 24. týdne těhotenství. V každém případě se informujte o aktuálních podmínkách a lékařských potvrzeních či formulářích, které mohou být v takovém případě požadované. (Např. u potvrzení pro společnost MSC se MUSÍ uvádět: datum poslední menstruace, předpokládané datum porodu, konkrétní způsobilost k cestě na výletní lodi).
Při nalodění tedy ženy těhotné do 24. týdne předkládají:

 • potvrzení o těhotenství v angličtině (formulář zašleme)
 • těhotenskou knížku
 • SNIF - standardizovaný formulář specifických potřeb, který je třeba ale zaslat na loď ještě před naloděním prostřednictvím CK

Pokud letíte, informujte se o podmínkách a případných lékařských potvrzeních i u své letecké společnosti.

Cestování nezletilých

Pokud cestují nezletilé děti do 18 let (u USA do 21 let) bez svých zákonných zástupců, vyžadují lodní společnosti "Souhlas s krátkodobým vycestováním nezletilého do zahraničí"  v angličtině podepsaný oběma zákonnými zástupci u dítěte ve věku 0 - 15 let a jedním zákonným zástupcem u nezletilého ve věku 15 - 18 (v USA 21) let. Tento souhlas musí být opatřen úředně ověřenými podpisy zákonných zástupců s uvedením, komu cestující dítě svěřují do dočasné péče, respektive s kým cestuje. Více: MZV - cestování s dětmi

Existující zdravotní komplikace

Pokud trpíte zdravotními komplikacemi (diabetes, pohybové omezení atd.), Informujte nás prosím ještě před potvrzením své plavby, abychom pro vás u vybrané lodní společnosti zjistily aktuální podmínky a lékařské potvrzení a formuláře, které mohou být požadovány.

Na lodi, podobně jako na letišti, procházíte při bezpečnostní kontrole vždy skenerem. Pokud máte v těle voperován kovový předmět nebo kardiostimulátor, určitě o tom informujte bezpečnostní personál. V takovém případě nemůžete procházet rámovým skenerem, ale podrobíte se ruční prohlídce. Pokud máte v těle implantát (umělý kyčelní kloub, kolenní náhradu a podobně), po přechodu skenerem se také podrobíte ruční prohlídce.

Doporučuje se mít s sebou lékařské potvrzení nebo jiný věrohodný doklad (např. průkaz pacienta), který by měl být v českém i anglickém jazyce, a nemusí být úředně ověřen.

Alergie, potravinové intolerance a diety

Počet osob s diagnostikovanou potravinovou alergií nebo intolerancí neustále narůstá. I na lodích je několik možností i v rámci normální nabídky stravování - na požádání jsou běžně k dispozici bezlepkové, dietní, málo slané či bezlaktózové jídla.
Přípravný a obslužný personál lodních restaurací proto v rámci přípravy v dnešní době prochází i důkladným školením i o této problematice.
Přesto, aplikovány postupy a pravidla se mohou u jednotlivých plavebních společností lišit.

  Pokud se u vás alergie nebo intolerance vyskytuje, je třeba nám tuto informaci nahlásit nejpozději do 30 dnů před naloděním. Tímto způsobem se podle počtu osob na lodi budou vědět řídit při objednávání speciálních produktů na konkrétní plavbu.

Po nalodění se první večer u hlavního číšníka v restauraci ujistěte, že tato informace jim byla korektně zahlášena. On vás seznámí o možnostech a postupech. A pro jistotu tuto skutečnost připomeňte ještě i při každém jídle v restauraci číšníku obsluhujícímu váš stůl, zvláště pokud jde o volné sezení.

V bufetové restauraci máte bohatý výběr jídel - vy sami nejlépe víte, které potraviny a přísady vám mohou způsobit reakci. Obraťte na obslužný personál, který vám přinese speciální potraviny a jídla, pokud byly předem nahlášeny.

Vegetariánství a vegánství

Je pravdou, že strava na palubě je koncipována převážně pro "masožravců", včetně tematických restaurací specializovaných na steaky, BBQ, burgery či ryby a mořské plody. Spolu s narůstajícím počtem vegetariány a vegany se však i lodní společnosti přizpůsobují této tendenci.

Lodní společnosti s bohatší nabídkou stravování pro vegetariány a vegany: Costa CrociereOceania CruisesSilverseaNCL Norvegian Cruise LineTUICelebrity CruisesSeaDream Yacht ClubHolland AmericaCarnival

Pro vegetariány

V bufetové restauraci je vždy množství jídel, z kterých se dá vybírat. V případě nejasností se obraťte na obslužný personál.
Na všech lodích už dnes najdete dobrý výběr vegetariánských alternativ i během hlavních chodů v á la carte restauracích - obvykle je na každý chod alespoň 1 vegetariánská možnost.
Doporučujeme tento požadavek nahlásit nejpozději do 15 dnů před naloděním - nevyžaduje se žádný příplatek.

Pro vegany

Čistě veganské stravování je náročnější, kvůli limitovanému výběru potravin a osobité přípravě jídel, a proto nebývá k dispozici na každé lodi. Některé společnosti tuto alternativu nabízejí, většinou za příplatek a s podmínkou včasného ohlášení minimálně 4 týdny před začátkem plavby.

V každém případě, i po nalodění se první večer u hlavního číšníka v restauraci ujistěte, že tato informace jim byla předána. Budete seznámeni s možnostmi a postupy. A pro jistotu tuto skutečnost připomeňte každý večer i číšníkovi obsluhujícímu váš stůl, zvláště pokud jde o volné sezení.

Co si mám zabalit?

Možná především ženy trápí otázka, co s sebou na loď? Předkládáme několik málo doporučení:

Oblečení během plavby

V první řadě myslete na pohodlí. Pobyt během dne na lodi i v navštívených přístavech je uvolněný a třeba se oblékat pohodlně a prakticky: sportovní oblečení podle klimatu a počasí, krátké či tříčtvrteční kalhoty, lehké šaty ... Pokud se jedná o teplé podnebí, upřednostněte lehké, prodyšné materiály. Při chladnějším počasí je vhodné obléci se v několika vrstvách a případně si vzít rukavice.
Třeba vždy počítat s možností deště či větru, takže doma nezapomeňte pláštěnku nebo lehkou nepromokavou bundu, šikovný skládací deštník, ale ani sluneční brýle a opalovací krém.

Důležitá je pohodlná procházková obuv na exkurze v přístavech a něco lehkého s gumovou podrážkou na pobyt u bazénu či návštěvu spa.

Večer se pak ale situace může lišit podle lodní společnosti, se kterou se plavíte. Na většině lodí máte nabídku více možností a restaurací, od neformálních až po smart a formální.
Etiketa v hlavních restauracích na lodi obecně vyžaduje elegantně-sportovní oblečení - dlouhé kalhoty a košili nebo pólo u pánů, a letní šaty či dlouhé kalhoty a halenku pro dámy. Někteří hosté ale uvítají příležitost oblékat se navečer skutečně elegantně.
V gourmet restauracích a v případě luxusních společností třeba při večeři počítat se sakem a kravatou pro muže, a koktejlové šaty či kalhotový kostým pro dámy.
Smokingy už dnes nejsou vyžadovány ani při formálních večerech, při nejslavnostnějších příležitostech stačí tmavý oblek a kravata či motýlek.

Večerní dress code na lodi

Casual (ležérní, uvolněné oblečení): Plavba oblečenie páni dobře sedící džíny nebo kalhoty (mohou být 3/4ní typu capri, ale ne šortky ani kraťasy), svetry, tenisky, vzorované košile, jednobarevné trička a polo tričko Plavby oblečenie dámy šaty (i barevné letní), sukně, halenky, kalhoty, halenka apod.
Smart Casual (kombinace formální a ležérní): Plavba oblečenie páni sako, kravata a dlouhé kalhoty Plavby oblečenie dámy kalhotový / sukňový kostým nebo koktejlové šaty.
Formal (formální, slavnostní): 1-2 večery v týdnu. Plavba oblečenie páni tmavý oblek (smoking) s kravatou / motýlkem, tmavé ponožky a i boty
 Plavby oblečenie dámy dlouhé / midi společenské nebo koktejlové šaty v neutrálních barvách bez barevných vzorů; tmavý elegantní kalhotový / sukňový kostým a slavnostní halenka.
Tématické večery: podle lodní společnosti např. White Party (bílé oblečení), Gatsby nebo Prohibition Party (inspirované 20. lety XIX. století), Mexican Fiesta, Retro (70-80. Roky), Latin Night, Glow Party (bílé nebo neonové oblečení a prvky), Italský večírek ( bílá, zelená a červená), Orange Party na lodích HAL (oranžové prvky) ...


Na co nemám při balení zapomenout?

✓ osobní a cestovní doklady
✓ osobní léky a zdravotní potřeby
✓ platební karty a hotovost
✓ nabíječky, případně adapter
✓ sluneční brýle, opalovací krém
✓ plavky
✓ deštník, nepromokavou větrovku
✓ s dítětem: dětské příkrmy
✓ pohodlné boty na výlety
✓ svetr, lehká bunda
✓ fotoaparát, mibilní telefon, nabíječka

Co najdete na lodi

✓ povlečení
✓ ručníky, osuška
✓ mýdlo, šampon, sprchový gel
✓ fén
✓ plážové osušky
✓ župany a pantofle (pouze v některých typech kajut)
✓ dětské postýlky, ohřívače na láhve (vyžádat před plavbou)
✓ obchod na cigarety a tabákové výrobky
✓ knihy a společenské hry

Užitečné tipy

 • Přibalte hrst malých magnetů, kterými si na stěnu kajuty (lodě se stále dělají z kovu) připevníte denní program na další den či voucher na rezervovaný výlet.
 • Láhev na pití z ekologického plastu - mnohé společnosti mají na lodi distributory pitné vody. Voda v koupelně vaší kajuty je také pitná, i když může obsahovat o něco vyšší obsah chlóru a nemusí být chutná jako doma.
 • Plavky si vezměte s sebou i v případě, že se plavíte mimo teplé sezóny. Většina lodí je vybavena vířivkami a krytými bazény.
 • Nenechávejte doma lehký svetřík nebo šálu na přehození přes ramena. Na všech lodích se používá klimatizace a změna teploty mezi exteriérem a interiéry může být nepříjemná.
 • Hodí se malá praktická taštička na kajutovou kartu, mobil a pár drobností.
 • Plastové pouzdro na kartu se šňůrkou, na odložení kajutové karty, pokud chcete mít ruce zcela volné. A je to praktické řešení, zvláště pokud s vámi cestují děti.  Tyhle pouzdra s logem společnosti najdete často i v některém z lodních obchodů, ale možná se vám taková šňůrka povaluje už i doma z nějakého kongresu nebo výstavy. Některé lodní společnosti mají dokonce na kajutových kartách šikovnou dírku, takže pak stačí pouze šňůrka s karabinkou.

Balení do společného zavazadla

Cestujete ve dvojici nebo s rodinou? Zejména pokud do přístavu letíte, doporučujeme, aby se každý cestující sbalil do vlastního zavazadla. Mnohé letecké společnosti mění dosavadní pravidla přepravy zavazadel a sčítání hmotností kufrů už neumožňují!

Zakázané předměty na palubě lodi

 • Elektrické nářadí, varné zařízení a předměty s ohřívacími součástmi např. varní spirála, ohřívače lahví a mléka, ohřívací přikrývky, infračervené ohřívače, žehličky (včetně cestovních), varné konvice, kávovary atd.
 • Jakékoliv dálkově kontrolovány nebo samostatně ovládané létající zařízení, drony a hračky.
 • Samovyrovnávací vznášecí se desky, air wheels, scooters nebo Segways.
 • Jakýkoliv druh nelegálních narkotik včetně syntetických, rekreačních drog a medicínské marihuany.
 • Všechny zbraně, včetně replik, imitací a součástí; náboje.
 • Vzduchové Air, BB nebo peletové pistole a jakékoliv jiné projektilové zbraně.
 • Všechny druhy výbušnin, včetně jejich imitací; dělbuchy a ohňostroje či jiná pyrotechnika.
 • Ostré, sečné a bodacie zbraně; gravitační nože; dýky, skládací kapesní nože, vrhací hvězdy a sekery.
 • Oštěpy, kuše a šípy.
 • Tupé zbraně včetně knuckle Dusters, brass knuckles, clubs, coshes, batons, flails, nunchaku.
 • Pouta.
 • Omračovací zařízení s vysokým napětím a všechny předměty obsahující paralyzující látky (např. plynové zbraně, spreje se slzným plynem, fosfor, kyselina).
 • Otevřené břitvy (na holení) a nůžky s čepelemi delšími než 10 cm.
 • Jakékoliv další předměty vyrobené nebo upravené či určené k použití jako zbraň.
 • Hořlavé látky a nebezpečné chemikálie (jako petrolej, ředidla apod.).
 • Všechny zbraně se skrytou čepelí: v opasku, vycházkové holi deštníku; péřové nože atd.
 • Nádoby se stlačeným plynem, láhve a cylindry včetně potápěčských lahví, propanové nádob a aerosolových plechovek.
 • Signální zařízení Emergency Position Indicating Radio Beacons (EPIRB), vysílače, přijímače wideband Receivers (scanners), satelitní telefony, transformery, lasery a laserové ukazatele.

  Osobám, které odmítnou podrobit se bezpečnostním požadavkům, bude vstup na loď odmítnut!